Bộ lọc

Tủ lạnh Side by Side 570L (RS-570VBW)

Careline 1800-6644 (free)
Hơn 165 Trạm bảo hành
 • Ngăn lấy nước ngoài
 • Hệ thống làm lạnh đa chiều
 • Làm đông nhanh
 • Hoàn toàn không đóng tuyết
16,490,000 

Tủ lạnh Side by Side 575L (RS-575VBW)

Careline 1800-6644 (free)
Hơn 165 Trạm bảo hành
 • Ngăn lấy nước ngoài
 • Hệ thống làm lạnh đa chiều
 • Làm đông nhanh
 • Hoàn toàn không đóng tuyết
26,000,000 

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông dưới 365L (RB-365VB)

Careline 1800-6644 (free)
Hơn 165 Trạm bảo hành
 • Ngăn đông mềm
 • Hai dàn lạnh độc lập
 • Làm lạnh đa chiều
14,990,000 

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông dưới 320L (RB-320VT)

Careline 1800-6644 (free)
Hơn 165 Trạm bảo hành
 • Làm lạnh đa chiều
 • Làm đông cực nhanh
 • Công nghệ Inverter
9,990,000 

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên 421L (RT-421VGW)

Careline 1800-6644 (free)
Hơn 165 Trạm bảo hành
 • Ngăn lấy nước ngoài
 • Ngăn rau củ điều chỉnh độ ẩm
 • Hoàn toàn không đóng tuyết
15,500,000 

Tủ lạnh 2 cửa ngăn đông trên 368L (RT-368VG)

Careline 1800-6644 (free)
Hơn 165 Trạm bảo hành
 • Ngăn rau củ tùy chỉnh độ ẩm
 • Hệ thống làm lạnh đa chiều
 • Hoàn toàn không đóng tuyết
12,600,000