Lý giải: Dựa theo kết quả thử nghiệm điều hòa không khí được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng thuộc VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ (VINACOMIN) ngày 24/03/2022. Thử nghiệm cho thấy trong thời gian hoạt động là 480 phút (8 tiếng) điện năng tiêu thụ đo được là 1.838 Wh. (Tương đương với 1.8 kWh). Căn cứ theo giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) (đính kèm hình ảnh căn cứ từ website chính thức: https://www.evn.com.vn/ ).

  • Chi phí sử dụng điện  được tính như sau (tính theo đơn giá điện bậc 2):

1.734 (đồng/kWh) x 1.8 (kWh) x 108% = 3.370 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 8%)

*Kết luận: Trên đây là cơ sở để chúng tôi lấy giá ước tính chi phí sử dụng Điều hòa trong 8 tiếng (01 đêm) chỉ từ 4.000 đồng.