@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CÔNG SUẤT 9000 BTU

(New 2022) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5 (New 2022) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5
1 chiều 9000 BTU/h ( GSC-09IP25 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,890,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 9000 BTU/h ( GH-09IS33 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 11,090,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL25 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 8,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 9000 BTU/h ( GH-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 10,890,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

Điều hòa Inverter MC-09IS33 Điều hòa Inverter MC-09IS33
1 chiều 9000 BTU/h ( MC-09IS33 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 8,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09TL22 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( GC-09IS32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( HC-09IA32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 9,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

TURISMO INVERTER TURISMO INVERTER
1 chiều 9000 BTU/h ( IC-09TL32 )

Công suất 9000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 8,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 12000 BTU

ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER ĐIỀU HÒA LỌC BỤI MỊN PM2.5 - INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL25 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12IS33 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 10,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

(New 2021) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5 (New 2021) Điều hòa FLAGSHIP lọc bụi mịn PM2.5
1 chiều 12000 BTU/h ( GSC-12IP25 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 12,090,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 12000 BTU/h ( GH-12IS33 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 13,290,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 12000 BTU/h ( GH-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 13,290,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 10,590,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi) LA-CASPER INVERTER (Non-Wifi)
1 chiều 12000 BTU/h ( GC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT 10,590,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

Điều hòa Inverter MC-12IS33 Điều hòa Inverter MC-12IS33
BTU/h ( )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá bao gồm VAT 10,590,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( HC-12IA32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 10,990,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

TURISMO INVERTER TURISMO INVERTER
1 chiều 12000 BTU/h ( IC-12TL32 )

Công suất 12000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 10,590,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 18000 BTU

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( GC-18IS33 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 17,290,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 18000 BTU/h ( GH-18IS33 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 18,990,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( GC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 17,090,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 18000 BTU/h ( GH-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( HC-18IA32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 17,290,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

Điều hòa Inverter MC-18IS33 Điều hòa Inverter MC-18IS33
BTU/h ( MC-18IS33 )

Công suất BTU

Môi chất lạnh

Giá bao gồm VAT 17,090,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

TURISMO INVERTER TURISMO INVERTER
1 chiều 18000 BTU/h ( IC-18TL32 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 17,090,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 24000 BTU

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 24000 BTU/h ( GH-24IS33 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 24,990,000 VND

Mã quốc gia

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
2 chiều 24000 BTU/h ( GH-24TL32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

COUPE INVERTER COUPE INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( HC-24IA32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 21,190,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

LA-CASPER INVERTER LA-CASPER INVERTER
1 chiều 24000 BTU/h ( GC-24TL32 )

Công suất 24000 BTU

Môi chất lạnh R32

Giá bao gồm VAT 17,081,000 VND

Mã quốc gia 8859608900142

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us