@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CÔNG SUẤT 18000 BTU

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN
1 chiều 18000 BTU/h ( CFC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 28000 BTU

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN
1 chiều 28000 BTU/h ( CFC-28TL22 )

Công suất 28000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 36000 BTU

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN
1 chiều 36000 BTU/h ( CFC-36TL22 )

Công suất 36000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 50000 BTU

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN
1 chiều 50000 BTU/h ( CFC-50TL22 )

Công suất 50000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us