@casper-electric

@casper-electric

Tủ lạnh Casper 2 cửa ngăn đông trên RT-215VS

Dòng sản phẩm : Hai cửa ngăn đông trên

Dung tích: Dưới 200L

Giá bao gồm VAT: 6,990,000 VND

Mã quốc gia:

 
 

Chat with us