Cơ chế làm lạnh của điều hòa, bản chất là do việc chuyển đổi trạng thái môi chất làm lạnh từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.

Khi máy hoạt động, quá trình chuyển đổi trạng thái từ lỏng sang khí rất nhanh nên sẽ làm nhiệt độ giảm sâu tại ống đồng dàn lạnh và đường ống hồi về máy nén.

Trên đường hồi về máy nén, môi chất lạnh ở trạng thái khí và có nhiệt độ thấp, do đó sẽ làm lạnh đường ống hồi và van ba ngã cũng như đường ống nối từ van ba ngả vào máy nén. Do đó xảy ra hiện tượng ngưng tụ hơi ẩm trong không khí xung quanh đường ống đồng và van ba ngả. Lượng nước ngưng tụ nhiều sẽ chảy ra ngoài ngay tại chỗ van ba ngã và từ lỗ thoát nước trên mặt giá đỡ sản phẩm.

Cách để khắc phục hiện tượng dàn nóng điều hòa chảy nước: Lắp thêm đường ống dẫn nước phía dưới khối dàn nóng để đưa nước thoát ra.