Văn hoá Casper

Cùng trở nên tốt hơn mỗi ngày

Tại Casper, nhân tài là tài sản lớn của Công ty. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc tích cực, nơi các tài năng được nuôi dưỡng, công nhận và trao quyền để phát triển.

Đồng hành và Trưởng thành cùng Casper

Con người là tài sản lớn nhất của Công ty. Casper nỗ lực hết sức để xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực, nơi tài năng thực sự được công nhận và nuôi dưỡng.

Dám làm

Tiếp nhận mọi nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến, tận tâm.

Dám thay đổi

Thay đổi tất cả những gì có thể, nếu điều đó tốt hơn trước.

Dám nhận trách nhiệm

Bạn là người chịu trách nhiệm với tất cả những gì bạn làm, với mọi quyết định, suy nghĩ và hành động.

Dám dẫn đầu

Tinh thần thủ lĩnh dẫn đầu, tiên phong, khác biệt – khao khát trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.