Chương trình đặc biệt tháng 6 dành riêng cho Kích hoạt viên trên app eCasper 2.0 hè 2022.

  • Thời gian áp dụng: 1/6 – 30/6/2022
  • Chính sách áp dụng: Sản phẩm kênh truyền thống kích hoạt trên ứng dụng eCasper 2.0
  • Cơ cấu áp dụng:
    • x2 với tất cả sản phẩm TV và Điều hoà Inverter
    • x3 với sản phẩm TV 32” & 43”

*Lưu ý:

  • Chương trình kích hoạt chỉ áp dụng với Kích hoạt viên (KHV) kích hoạt bảo hành sản phẩm Casper bằng ứng dụng eCasper 2.0.
  • Việc kích hoạt phải tuân thủ theo điều khoản/ điều lệ và chính sách thoả thuận người dùng trên ứng dụng eCasper 2.0.
  • Casper có quyền từ chối thanh toán toàn bộ số kích hoạt tháng 6 của KHV nếu phát hiện gian lận kích hoạt (kích hoạt trước khi sản phẩm được bán ra tới người dùng cuối/ Sai thông tin người dùng cuối).

Liên hệ ngay Careline 1800 6644 để được tư vấn chi tiết thông tin về chương trình.