Casper triển khai chương trình quy đổi gói thưởng trưng bày cho các cửa hàng đại lý trên khu vực Toàn Quốc. Chi tiết chương trình như sau:

1. Cơ cấu Quy đổi:
☑️18k = 9K + 12K
☑️24C = 2 * 12K
☑️SC/GC có thể đổi sang model tương ứng (EC/IC) theo đơn giá cơ sở tương ứng

2. Thời gian nhập gói: 5.5 – 12.5.2020

3. Điều kiện Trưng bày:
☑️Thời gian: 12.5 – 10.6.2020 tại vị trí dễ nhận diện nhất tại cửa hàng đại lý
☑️Sản phẩm trưng bày: SC-9TL32, SC-12TL32, GC-09TL32, GC-12TL32

4. Trả thưởng: Thời gian: 15.6 – 20.6 (Cho đơn hàng đã hoàn thành thành toán)
Cách thức: Cấn trừ công nợ hoặc trừ vào giá trị đơn hàng kế tiếp

5. Số lượng đơn trưng bày mỗi đại lý: Không quá 1 đơn hàng/gói hàng, không quá 4 gói/đại lý

Mọi chi tiết về chương trình khuyến mãi, xin quý khách vui lòng gọi số: 1800 6644