Áp dụng kênh phân phối GT trên Toàn quốc

Công ty Cổ Phần Casper Việt Nam xin trân trọng thông báo Quý nhà Phân phối chương trình gói hàng trưng bày Tivi Casper, cụ thể như sau:

 1.CÁC GÓI HÀNG TRƯNG BÀY

2. THỂ LỆ THAM GIA ĐƠN HÀNG

– Số lượng gói: 1 đại lý không mua quá 5 gói hàng và không mua 2 gói hàng trùng lặp.

– Thời hạn đăng ký và thanh toán gói hàng: 5/3/2020 – 20/3/2020.

– Thời gian trưng bày: 20/3/2020 – 20/5/2020.

– Giao hàng: Ủy quyền cho Nhà phân phối thực hiện việc giao nhận và thanh toán với đại lý.

– Phương thức thanh toán chi phí hỗ trợ trưng bày: Tiền hỗ trợ trưng bày được thanh toán trong thời gian 30/5 – 10/6 thông qua Nhà Phân phối ủy quyền, nơi đại lý mua hàng.

– Áp dụng công nợ 15 ngày kể từ ngày giao hàng tới Nhà Phân Phối.

– Đơn hàng không được hưởng bất kỳ chiết khấu nào khác.

3. ÁP DỤNG và KIỂM TRA

Đối tượng áp dụng: Các đại lý kênh phân phối GT Toàn quốc

Quy cách trưng bày: Sản phẩm trưng bày trong tình trạng bật/mở ở chế độ trưng bày và đặt ở vị trí lối vào chính, dễ nhìn thấy nhất tại cửa hàng.

Lưu ý:

Casper có quyền kiểm tra hoặc yêu cầu đại lý báo cáo quy cách trưng bày bằng hình ảnh.

Casper có quyền từ chối thanh toán tiền hỗ trợ trưng bày nếu sản phẩm không được trưng bày hoặc không trưng bày đúng quy cách.