@casper-electric

Tất cả sản phẩm

CÔNG SUẤT 18000 BTU

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
1 chiều 18000 BTU/h ( FC-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
2 chiều 18000 BTU/h ( FH-18TL22 )

Công suất 18000 BTU

Môi chất lạnh

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 28000 BTU

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
1 chiều 28000 BTU/h ( FC-28TL22 )

Công suất 28000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
2 chiều 28000 BTU/h ( FH-28TL22 )

Công suất 28000 BTU

Môi chất lạnh

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 36000 BTU

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
1 chiều 36000 BTU/h ( FC-36TL22 )

Công suất 36000 BTU

Môi chất lạnh

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
2 chiều 36000 BTU/h ( FH-36TL22 )

Công suất 36000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

CÔNG SUẤT 48000 BTU

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
1 chiều 48000 BTU/h ( FC-48TL22 )

Công suất 48000 BTU

Môi chất lạnh R410A

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

ĐIỀU HÒA TỦ ĐIỀU HÒA TỦ
2 chiều 48000 BTU/h ( FH-48TL22 )

Công suất 48000 BTU

Môi chất lạnh

Giá bao gồm VAT Liên hệ

Mã quốc gia TH

Liên hệ đại lý để có giá tốt Mua ở đâu
Tải Catalogue

*Giá trên đã bao gồm VAT. Liên hệ đại lý, STĐM để có giá tốt nhất

 
 

Chat with us